CROESO i wefan Côr Meibion Dwyfor

WELCOME to Côr Meibion Dwyfor’s website

Fideo 1 / Video 1

Cystadleuaeth / Competition

Eisteddfod Genedlaethol / National Eisteddfod
Wrecsam / Wrexham 2011

Fideo 2 / Video 2

Priodas / Wedding

Plas Glyn-y-weddw
11/06/11

CD

Côr Meibion Dwyfor
...

Dyddiadur / Diary

Backwater Tours Classic Cars (Preifat / Private)

28/05/24 - 7:00 yh / pm

Cyngerdd Gyda Côr Perth, Awstralia / Concert with Perth Choir, Australia

07.07.24 - I’w gadarnhau / To be confirmed

Croeso

Croeso cynnes iawn i chi wrth i chi ymweld â Gwefan Côr Meibion Dwyfor.

Côr o bron i 30 o leisiau ydym ar hyn o bryd a daw’r aelodau o bob cwr o Eifionydd a rhai o Arfon a Meirionnydd.

Cynhaliwn ein hymarferion rhwng 8 o’r gloch a hanner awr wedi naw ar nosweithiau Mercher a hynny yng Nghapel Y Traeth, Cricieth.

Welcome

A warm welcome to you as you visit Côr Meibion Dwyfor’s website.

We are a Male Voice Choir of nearly 30 members from a wide area of Eifionydd and several from Arfon and Meirionnydd.

Our rehersals are held between 8pm and 9.30pm on Wednesday evenings at Capel Y Traeth, Cricieth.