Croeso

Croeso cynnes iawn i chi wrth i chi ymweld â Gwefan Côr Meibion Dwyfor.

Côr o bron i 30 o leisiau ydym ar hyn o bryd a daw’r aelodau o bob cwr o Eifionydd a rhai o Arfon a Meirionnydd.

Cynhaliwn ein hymarferion rhwng 8 o’r gloch a hanner awr wedi naw ar nosweithiau Mercher a hynny yng Nghapel Y Traeth, Cricieth.

Welcome

A warm welcome to you as you visit Côr Meibion Dwyfor’s website.

We are a Male Voice Choir of nearly 30 members from a wide area of Eifionydd and several from Arfon and Meirionnydd.

Our rehersals are held between 8pm and 9.30pm on Wednesday evenings at Capel Y Traeth, Cricieth.