Aelodaeth

Dros y blynyddoedd mae nifer yr aelodau wedi cynyddu a pheth braf ydi gweld hynny’n digwydd yn raddol fel bo pawb yn cael cyfle i ddod yn rhan o’n cymdeithas. Fel pob Côr mae’n debyg, fe fyddem yn falch o sgwrsio efo unigolion a fyddai am ddod atom.

Petai gennych ddiddordeb fe ofynnwn i chi gysylltu â’n Hysgrifennydd yn y lle cyntaf.

Ysgrifennydd:

Ifan M. Hughes
Elidir
Llanaelhaearn
Caernarfon
Gwynedd LL54 5AG
Ff: 01758 750 238
E: cais@cormeibiondwyfor.cymru

Membership

Over the last few years membership of the choir has increased steadily with new members integrating smoothly. But as in all other choirs we would appreciate a chat with any individual keen to join us as a member.

The first point of contact should be our secretary.

Secretary: 

Ifan M. Hughes
Elidir
Llanaelhaearn
Caernarfon
Gwynedd LL54 5AG
T: 01758 750 238
E: cais@cormeibiondwyfor.cymru