CROESO i wefan Côr Meibion Dwyfor

WELCOME to Côr Meibion Dwyfor’s website

Fideo 1 / Video 1

Cystadleuaeth / Competition

Eisteddfod Genedlaethol / National Eisteddfod
Wrecsam / Wrexham 2011

Fideo 2 / Video 2

Priodas / Wedding

Plas Glyn-y-weddw
11/06/11

CD

Côr Meibion Dwyfor
...

Dyddiadur / Diary

Cyngerdd yn Neuadd Goffa Cricieth (Ysgol Feithrin)

Sadwrn, 29 Ebrill 2017 -

Cyngerdd Osian, Canolfan Porthmadog

Sul, 14 Mai 2017 -

Noson Lawen Mart Bryncir

Gwener/Friday, 9 Mehefin/June 2017 -

Parti Penblwydd ym Mhortmeirion (Preifat)

Sadwrn/Saturday, 1 Gorffennaf/July 2017 -

Cyngerdd Eglwys Llanengan

Sul/Sunday, 30 Gorffennaf/July 2017 -

Trip Llundain

Gwener i Sul/Friday to Sunday, 27-29 Hydref/October 20 -

Cyngerdd Eglwys Santes Fair Betws y Coed

16 Gorffennaf/July 2017 -

Croeso

Croeso cynnes iawn i chi wrth i chi ymweld â Gwefan Côr Meibion Dwyfor.

Côr o bron i 40 o leisiau ydym ar hyn o bryd a daw’r aelodau o bob cwr o Eifionydd a rhai o Arfon a Meirionnydd.

Cynhaliwn ein hymarferion rhwng 8 o’r gloch a chwarter i ddeg ar nosweithiau Mercher a hynny yn Ysgol Gynradd Garn Dolbenmaen.

Welcome

A warm welcome to you as you visit Côr Meibion Dwyfor’s website.

We are a Male Voice Choir of nearly 40 members from a wide area of Eifionydd and several from Arfon and Meirionnydd.

Our rehersals are held between 8pm and 9.45pm on Wednesday evenings at Ysgol Gynradd Garn Dolbenmaen.